De wilde school

7 december 2022

Altijd dankbaar om te filmen: een grote scholengemeenschap vol leven. De Taman Siswa school in Jakarta telt honderden leerlingen, van kleuters tot jong volwassenen, en ze vinden Hans reuze interessant. Veel high fives.

We zijn hier omdat de school in de jaren twintig is opgericht. Doelbewust onafhankelijk van het koloniale overheid. Deze en andere Taman Siswa scholen werden snel heel populair bij de Indonesische middenklasse. De naam betekent 'tuin der leerlingen', er is veel verwantschap met Montessorischolen.

Historicus Agus Suwignyo vertelt deze ochtend vol verve hoe deze ‘wilde scholen’ voor de oorlog de kiem legden voor de latere onafhankelijkheid. De Indonesische onderwijzers gaven de kinderen zelfvertrouwen, veel meer dan ze dat op de zogenaamde desa-scholen van de overheid kregen. Het Nederlands-Indische gouvernement maakte het deze scholen op alle mogelijke manieren moeilijk. Daar is een prachtige roman over geschreven - zie hier voor een eerder blog.